GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC HÈ 2017

Công dân toàn cầu Singapore, đây là một chương trình được thiết kế đặc biệt, trãi nghiêm của một công dân toàn cầu ở Singapore, đất nước phát triển bậc nhất châu Á.

Học hè Tiếng Anh Singapore

Thử tham gia quân đội Singapore